彩票微信群二维码大全

讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

西安地理:太监鼻祖,指鹿为马杀昏君、自食恶果诛三族!

来源:讲历史2018-01-20 11:10:59责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】《睁眼看西安》是“丰镐君”创建的西安本土人文地理自媒体。睁开眼睛看手机,告诉你一个不为人知的老长安。【周至县楼观】在西安市周至县楼观镇有一古村名曰:鹿马村。传说…

 zhēngyǎnkàn西ān shì fēnggǎojun1 chuàngjiànde西ānběnrénwénméi zhēngkāiyǎnjīngkànshǒu,gàowéirénzhīdelǎozhǎngān 

<rb>西</rb><rt>xī</rt><rb>安</rb><rt>ān</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>理</rb><rt>lǐ</rt>:<rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>监</rb><rt>jiān</rt><rb>鼻</rb><rt>bí</rt><rb>祖</rb><rt>zǔ</rt>,<rb>指</rb><rt>zhǐ</rt><rb>鹿</rb><rt>lù</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>杀</rb><rt>shā</rt><rb>昏</rb><rt>hūn</rt><rb>君</rb><rt>jun1</rt><rb class=

 shíèguǒzhūsān!">

 zhōuzhìxiànlóuguān 

zài西ānshìzhōuzhìxiànlóuguānzhènyǒucūnmíngyuē:鹿cūn chuánshuōshì zhǐ鹿wéi diǎndeyuán  shǐ· qínshǐhuángběn zǎi:xiàngchuánzhàogāoshìyàomóuquáncuànwèi,wéileshìyàncháotíngzhōngyǒuxiēchénshùncóngdeyuàn,chéngshàngzhī鹿gěiqínèrshìhài,bìngshuōzhèshì qínèrshìxìn,zhàogāo便biànjièwènwèichén gǎnzhàogāodechéndōushuōshì,érgǎnfǎnduìzhàogāoderénshuōshì鹿 hòuláishuōshì鹿dechéndōubèizhàogāoyòngzhǒngshǒuduànhàile zhǐ鹿wéideshìliúchuánzhìjīn xiàngchuánwéizhǐ鹿wéishìdeshēng,cūnmíngláiyuánqínèrshìshízhàogāocéngzàizhèzhǐ鹿wéideshì,míng鹿cūn jīntiān fēnggǎojun1 jiùjiāshuōshuō zhǐ鹿wéi deshì,jiāliáoliáo zhǐ鹿wéi běnhòuwéirénzhīdeshì 

"

zhǐ鹿wéi"zhèchéngchū shǐ· qínshǐhuángběn :qínèrshìsānniányuèhài,zhàogāowéiluàn,kǒngqúnchéntīng,nǎixiānshèyàn,chí鹿xiànèrshì,yuē:  ,èrshìxiàoyuē: chéngxiàngxié?wèi鹿wéi  wènzuǒyòu,zuǒyòuhuò,huòyánāshùnzhàogāo huòyán鹿,gāoyīnyīnzhōngzhūyán鹿zhě,hòuqúnchénjiēwèigāo" cóngzhèduànshùzhōngkànhěnqīngchǔ,zhàogāo zhǐ鹿wéi dedeshìshìtànrénxīnzhīxiàngbèi,qúnchénzhītài gēnshàngzǎi,jīnzhīrénduì zhǐ鹿wéi derènshíshìzhèyàng 

<rb>西</rb><rt>xī</rt><rb>安</rb><rt>ān</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>理</rb><rt>lǐ</rt>:<rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>监</rb><rt>jiān</rt><rb>鼻</rb><rt>bí</rt><rb>祖</rb><rt>zǔ</rt>,<rb>指</rb><rt>zhǐ</rt><rb>鹿</rb><rt>lù</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>杀</rb><rt>shā</rt><rb>昏</rb><rt>hūn</rt><rb>君</rb><rt>jun1</rt><rb class=

 shíèguǒzhūsān!">

 zhǐ鹿wéi 

dànshìmenzhīyàojié,tuīqiāofānjiùnéngxiàn,zhèshìtànqúnchénzhīshìzhàogāo zhǐ鹿wéi dede,érqiěháishìzhǔyàode mezhàogāo zhǐ鹿wéi dezhǔyàodeshìshímene?

 shǐ· lièchuán :zhōngshuō",èrshìbàizhàogāowéizhōngchéngxiàng,shìxiǎozhéjuégāo gāozhīquánzhòng,nǎixiàn鹿,wèizhī èrshìwènzuǒyòu: nǎi鹿 ?zuǒyòujiēyuē:   èrshìjīng,wéihuò,nǎizhàotàibo,lìngguàzhī" cóngzhèduànshùkànchū,zuǒyòudōushuōshì,qínèrshìdōukāishǐ怀huáideyǎnjīngle,zhèjiùshìshàngwénde"wéihuò" cóngxiànzàikāishǐliánqínèrshìdōukāishǐ怀huái shénjīngzhèngchángle ,kāishǐràngréngěizhànbosuànguàle zhècáishìzhàogāo zhǐ鹿wéi dezhǔyàode mezhàogāoràngqínèrshìshénguǐ,怀huáishìshénjīngzhìdedeyòushìshímene?

 shǐ· lièchuán jiēxiàláishuō,zhànguàderénduìèrshìshuō:"xiànzàichūxiànlelián鹿dōufènbiànqīngdemáobìng,shìyīnwéideshíhòuméiyǒuhǎohǎozhāijiè "qínèrshìtīng,xīnzhōngjīng,mángkāilegēnxiányánggōng,jìnzhōngnánshānshànglínyuànhánggōngzhòngxīnzhāijiè shànglínyuànběnláijiùshì"huángjiāyóulièchǎng,qínèrshìzhèhuāhuāgōngzhùdìnghuìchéngxìnzhāijiè,méiguòtiān,jiùdàilǐngbānrén,zhuīgǒuzhúyīng,lièle zhàogāokàn,huìláile,mìnglìngde婿xiányánglìngyánjiāngshīdàoshànglínyuàn,qínèrshìgānggāngyuèérguò,zhàogāomángpǎoguòláishuōdào:"huángyuánshāleméiyǒuzuìguòderén,shàngtiānhuìshēngde,dìnghuìyǒuzāinánjiànglín,yīnggāiduǒzàiyuǎnxiē "qínèrshìtīngxìnlezhàogāodehuà,xiàhúnfēisàn,zhíjiēpǎodàoxiányánggèngyuǎndewànggōng"duǒzāi"le zhècáishìzhàogāozhēnzhèngdede,jiùshìràngqínèrshìkāideshìfànwéi mezhàogāoràngqínèrshìkāishìfànwéidedeyòushìshímene?xiǎngláijiādōuxiǎngdàole,jiùshì shìjun1cuànquán 

<rb>西</rb><rt>xī</rt><rb>安</rb><rt>ān</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>理</rb><rt>lǐ</rt>:<rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>监</rb><rt>jiān</rt><rb>鼻</rb><rt>bí</rt><rb>祖</rb><rt>zǔ</rt>,<rb>指</rb><rt>zhǐ</rt><rb>鹿</rb><rt>lù</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>杀</rb><rt>shā</rt><rb>昏</rb><rt>hūn</rt><rb>君</rb><rt>jun1</rt><rb class=

 shíèguǒzhūsān!">

 jiāngqínèrshì 

qínèrshìdàolewànggōng,jiùkāiledeshìfànwéi,wànggōngzuòwéihánggōng,zhíshòudàoxiányánglìngyándeguǎnxiá,yánshìzhàogāode婿,suǒshuōqínèrshìcóngjìnwànggōngdetiān,jiùjīngtuōledefànwéi,jìnlezhàogāodeshìfànwéi,ránqínèrshìjīngjìnláolóng,zhàogāogāidòngshǒule  shǐ· lièchuán zǎi:liúsān,zhàogāozhàzhàowèishì,lìngshìjiēchíbīngnèixiāng,gàoèrshìyuē: shāndōngqúndàobīngzhì !èrshìshàngguānérjiànzhī,kǒng,gāoyīnjiélìngshā yǐnérpèizhī,zuǒyòubǎiguāncóng
shàng殿diàn,殿diànhuàizhěsān gāozhītiān,qúnchén,nǎizhàoshǐhuáng,shòuzhī" fānchéngxiànzàijiùshì,qínèrshìcáiláilesāntiān,zhàogāo婿yánjiùhuǎngchēngshāndōngjun1shāleguòlái,dàibīngjìnwànggōngshāleqínèrshì,zhàogāojiāngguàzàiyāoshàng,jìn殿diàn,qúnchénfǎnduì,zhàogāonài,zhījiānggěiqínshǐhuángde,jiùshìhòuláideqínwángyīng 

"

zhǐ鹿wéi"zhèchéngchū shǐ· qínshǐhuángběn :shēngqínèrshìsānniányuèhài  shǐ· qínchǔzhīyuèbiǎo :"yuè,zhàogāoshāèrshì",kànlái,cóngzhǐ鹿wéidàozhàogāoshāhàidòngzhèngbiàn,shìshēngzàiyuèzhīnèideliánshìjiàn 

<rb>西</rb><rt>xī</rt><rb>安</rb><rt>ān</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>理</rb><rt>lǐ</rt>:<rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>监</rb><rt>jiān</rt><rb>鼻</rb><rt>bí</rt><rb>祖</rb><rt>zǔ</rt>,<rb>指</rb><rt>zhǐ</rt><rb>鹿</rb><rt>lù</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>杀</rb><rt>shā</rt><rb>昏</rb><rt>hūn</rt><rb>君</rb><rt>jun1</rt><rb class=

 shíèguǒzhūsān!">

 jiāngzhǐ鹿wéidiāo 

yóushàngjiàn,zhàogāogāngkāishǐdǎoyǎn zhǐ鹿wéi de,jiùshìwéileshìyànqúnchéndetài,dànshìxiàoguǒtàixiǎng,qúnchénbìngméiyǒuwánquán,zhàogāoméiyǒudàobǎiyīngdede zhàogāozhīnéngzàishēng,jiāngqínèrshìzhěngdeshénshénjīngjīng,dàoshànglínyuànzhāijiè érmíngshī,jiāngqínèrshìxiàdàotuōshìfànwéidewànggōng,érshādiào,biànérdàizhī zhīshìqiánmiànwèinéngbǎiyīngdeduǎnbǎnérxiǎnshìchūlái,wèinéngqúnshēn,nàizhīnéngjiǎnghuángwèichuándàoqínshǐhuángdeyīng jiàncóngtóudàowěizhàogāohuántàohuándeliánhuánjiùshìwéileshādiàoqínèrshì,zhèngyànzhènglelǎoxiāndehuà jiāngháishìlǎode  

dànshìshìshìjuéduì,zhōngguóháiyǒuhuà zhǎngjiānghòulàngtuīqiánlàng,qiánlàngzàishātānshàng  zhàogāojiānghuángwèichuángěiyīng,yīngshìwányīngdegāoshǒu yīngzhīdàoguòshìguīlěiér yīngyuànzàizhòngdǎoqínèrshìdezhé,便biàndetiēshēnhuànguānhántánshāngdìnglezhǎnchúzhàogāodehuá yuánláizhàogāoyàoyīngzhāijièhòuzhèngshìwángwèi děngdàoxiàndàole,zhàogāo便biànpàirénláiqǐngyīngjiēshòuwángyìn,zhèngshìdēng yīngtuīshuōyǒubìng,kěnqiánwǎng láihuítuītuōsān,zhàogāonài,zhīqīnqǐng děngzhàogāodào,huànguānhántányǎnshǒukuài,dāojiùjiāngkǎnle yīngsuízhàoqúnchénjìngōng,shùlezhàogāodezuìniè,bìngsān suǒshuō,lǎomàilǎo,xiǎoxīndiēdǎo 

西ānxiǎoshǐyuánchuàngshízhuǎnzǎiqǐngshǔmíngfēnggǎo-zhāngxīn/shūwénwēixìnhào:zxw51367

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

千古疑案—瘾君子曹操

魏武帝曹操当世奸雄,自起兵讨董以来,屡败屡战,折而不挠,终一统华北,三分天下有其二,于是贤愚皆知曹氏抚手成霸业矣。俄而败...详情>>

彩票微信投注群 北京赛车微信交流群 彩票微信红包群二维码大全 微信彩票红包群 彩票微信群和qq群 彩票计划QQ群 彩票微信群 正规彩票QQ群 微信彩票交流群二维码 彩票微信红包群二维码大全